OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Lőcse
Forrás gyal(194)
Lásd szinonimáját Levoča
Lásd még általánosabban szabad királyi város
szepesi város
Lásd még átfogóbban Szepes vármegye