OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Lasztomér
Lásd szinonimáját Lastomír
Lásd még átfogóbban Nagymihályi járás