OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Latorca
Lásd még általánosabban felvidéki és kárpátaljai vízfolyás
Lásd még oksági összefüggésben Bodrog (folyó)
Lásd még egyéb összefüggésben Munkács
Munkácsi-kapu