OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Laurano
Lásd még átfogóbban Isztriai őrgrófság
Lásd még oksági összefüggésben Lovran