OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Leibic
T 1874-1922 között r. t. város, 1974-1992 között Késmárk része
Forrás gyal(194.792)
Lásd szinonimáját Ľubica
Lubica
Lásd még általánosabban szepesi város
Lásd még átfogóbban Szepes vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben Késmárk