OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Lippai járás
Lásd még átfogóbban Temes vármegye
Lásd még részletesebben Beletháza
Bükkhegy
Cseralja
Dorgos
Kisgye
Kisrékas
Krimárvára
Lábas
Lippa
Lippafüred
Lippakékes
Lippakeszi
Marosaszó
Maroseperjes
Máslak
Mészdorgos
Németremete
Petercse
Rigósfürdő
Saroltavár
Sistaróc
Temeshidegkút
Temesillésd
Temeskomját
Temeskövesd
Temesszékás
Temesújfalu
Vizma
Zábrány