OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Liptó vármegye
Forrás gyal(610)
ETO (439.22-35Liptó)
Lásd még átfogóbban Dunáninneni kerület
Magyarország 1876-1920 között
Pozsonyi kerület (1850-1867)
Lásd még részletesebben Liptószentmiklósi járás
Liptóújvári járás
Németlipcsei járás
Rózsahegy
Rózsahegyi járás
Lásd még oksági összefüggésben Liptó
Lásd még egyéb összefüggésben Felföld