OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Liptó
Általános megjegyzés, magyarázat Az egykori Liptó vármegye területét magába foglaló szlovákiai régió
Lásd még általánosabban szlovákiai régió
Lásd még okozati összefüggésben Liptó vármegye