OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Mártonhalom
Lásd szinonimáját Martinuševec
Lásd még átfogóbban Csáktornyai járás
Lásd még egyéb összefüggésben Határörs