OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Magyar Királyság
Használati megjegyzés A mindenkori Magyar Királyság esetén használandó 1001-től 1867-ig.
Használati megjegyzés Az 1919-1946 közötti Magyar Királyság esetén a "Magyarország" deszkriptor használandó
T 1001 és 1918, 1919. augusztus és 1946. február között a magyar állam hivatalos neve
Belső megjegyzés A Magyar Királyságot az 1918 előtti területtel nevezik történelmi Magyarországnak, illetve Nagy-Magyarországnak
Lásd szinonimáját Magyarország 1723 előtt
Nagy-Magyarország
történelmi Magyarország
Lásd még általánosabban középkori európai állam
Magyarország közigazgatási rendszere
Lásd még részletesebben Bács vármegye
bánságok
Bodrog vármegye
Heves és Külső-Szolnok vármegye
Keve vármegye
Kishont vármegye
kiváltságos kerület
Krassó vármegye
Külső-Szolnok vármegye
Magyarok földje
Pest vármegye
Pest-Pilis-Solt vármegye
Pilis vármegye
Soltszék
Szörény vármegye
Valkó vármegye
Lásd még oksági összefüggésben Magyarország
Magyarország 1723-1850(1853) között
Osztrák-Magyar Monarchia
Lásd még okozati összefüggésben Braszlav hercegsége
Magyar Fejedelemség
Pannonia
Lásd még egyéb összefüggésben Habsburg Birodalom
történelmi államszervezet