OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Magyarberéte
Lásd szinonimáját Bretea
Lásd még átfogóbban Bethleni járás