OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Magyarkeresztes
T 1929-ben Németkeresztessel egyesítve Vaskeresztes néven
Lásd szinonimáját Ungarisch-Grossdorf
Lásd vagylagosan Grossdorf
Keresztes
Lásd még átfogóbban Szombathelyi járás
Lásd még oksági összefüggésben Vaskeresztes
Lásd még egyéb összefüggésben Németkeresztes