OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Magyarok földje
Általános megjegyzés, magyarázat 1876-ig Erdélynek a szász és székely székeken kívüli megyebeosztású területe
Forrás gyal(620)
Lásd szinonimáját Terra hungarorum
vármegyei területek
Lásd még átfogóbban Erdély 1876-ig
Magyar Királyság
történelmi államszervezet
Lásd még részletesebben Alsó-Fehér vármegye
Belső-Szolnok vármegye
Doboka vármegye
Felső-Fehér vármegye
Fogarasföld
Hunyad vármegye
Kolozs vármegye
Közép-Szolnok vármegye
Kraszna vármegye
Küküllő vármegye
Torda vármegye
Zaránd vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben Kővár vidéke