OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Magyarország 1723-1850(1853) között
Használati megjegyzés Osztályozásra nem használható. Az ország 1723-1850(1853) közötti közigazgatási beosztása
Forrás gyal(191-195)
Lásd még általánosabban Magyarország közigazgatási rendszere
Lásd még részletesebben Dunáninneni kerület
Dunántúli kerület
Erdély 1876-ig
határőrvidék
Horvátország
kiváltságos kerület
Szlavónia
Tiszáninneni kerület
Tiszántúli kerület
Lásd még oksági összefüggésben Magyarország 1850(1853)-1867 között
Lásd még okozati összefüggésben Magyar Királyság
Lásd még egyéb összefüggésben Bánát
Szerb Vajdaság és Temesi Bánság