OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Magyarország 1850(1853)-1867 között
Általános megjegyzés, magyarázat Magyarország közigazgatása az abszolutizmus korában. Kerületi, azon belül vármegyei beosztás, de a vármegyék területileg nem mindig egyeztek meg az azonos nevű történelmi vármegyékkel, és 13 új vármegyét is kialakítottak néhány történelmi vármegyéből
Használati megjegyzés Osztályozásra nem használható. Az ország 1850(1853-1876 közötti közigazgatási beosztása
Forrás Gergely-Szekfü: Magyarország a Bachkorszakban
Lásd még általánosabban Magyarország közigazgatási rendszere
Lásd még részletesebben Drávántúli terület
Erdély
Kassai kerület (1850-1867)
Nagyváradi kerület
Pest-Budai kerület
Pozsonyi kerület (1850-1867)
Soproni kerület
Szerb Vajdaság és Temesi Bánság
Lásd még oksági összefüggésben Magyarország 1876-1920 között
Lásd még okozati összefüggésben Magyarország 1723-1850(1853) között