OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Magyarország 1921-1938 között
Általános megjegyzés, magyarázat A k. e. e. rövidítés feloldása: közigazgatásilag egyelőre egyesített
Használati megjegyzés Osztályozásra nem használható. Az ország 1921-1938 közötti közigazgatási beosztása
Forrás gyal(205-208)
Lásd még általánosabban Magyarország közigazgatási rendszere
Lásd még részletesebben Abaúj-Torna vármegye
Bács-Bodrog vármegye
Baranya vármegye
Békés vármegye
Bihar vármegye
Borsod és Kishont k. e. e. vármegye
Csanád-Arad és Torontál k. e. e. vármegye
Csongrád vármegye
Fejér vármegye
Győr-Moson és Pozsony k. e. e. vármegye
Hajdú vármegye
Heves vármegye
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Komárom és Esztergom k. e. e. vármegye
Nógrád és Hont k. e. e. vármegye
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
Somogy vármegye
Sopron vármegye
Szabolcs és Ung k. e. e. vármegye
Szatmár-Ugocsa és Bereg k. e. e. vármegye
Tolna vármegye
Vas vármegye
Veszprém vármegye
Zala vármegye
Zemplén vármegye
Lásd még oksági összefüggésben Magyarország 1938-1941(1944) között
Lásd még okozati összefüggésben Magyarország 1876-1920 között