OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Magyarország
Használati megjegyzés A mindenkori Magyar Állam, ha nem szűkíthető le az 100-1867 közötti Magyar Királyságra.
Használati megjegyzés Az egyes történeti korok Magyarországának történelme esetén a korszak deszkriptora használandó
ETO (439)
Lásd még erdélyi barokk
erdélyi gótika
erdélyi reneszánsz
magyar barokk
magyar gótika
magyar historizmus
Magyar Királyi Csendőrség
Magyar Királyi Honvédség
magyar klasszicizmus
magyar modern művészet
magyar neogót
magyar reneszánsz
magyar rokokó
magyar szecesszió
magyarországi román stílus
Lásd még általánosabban közép-európai állam
magyar lakta terület
Lásd még átfogóbban Kárpát-medence
Visegrádi államok
Lásd még részletesebben Dél-Magyarország
Észak-Magyarország
Kelet-Magyarország
kelet-magyarországi vár
Közép-Magyarország
magyar nyelv
Magyarország közigazgatási rendszere
magyarországi barlang
magyarországi borvidék
magyarországi csatorna
magyarországi domb
magyarországi dombság
magyarországi erdő
magyarországi folyóvíz
magyarországi forrás és kút
magyarországi gázlelőhely
magyarországi hegy
magyarországi hegység
magyarországi látnivaló
magyarországi medence
magyarországi megye
magyarországi mesterséges tó
magyarországi mocsár
magyarországi németek
magyarországi nemzeti park
magyarországi síkság
magyarországi sziget
magyarországi szikla
magyarországi táj
magyarországi település
magyarországi természeti táj
magyarországi tó
magyarországi történeti-néprajzi táj
magyarországi vár
magyarországi város
magyarországi vasútállomás
magyarországi völgy
Nyugat-Magyarország
Lásd még okozati összefüggésben első bécsi döntés
Magyar Királyság
második bécsi döntés
Osztrák-Magyar Monarchia
Lásd még egyéb összefüggésben magyarországi népcsoport