OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Mahiljov-terület
ETO (476.4)
Lásd még átfogóbban Fehéroroszország
Lásd még részletesebben Babrujszk
Belinicsszkij-körzet
Mahiljov
Lásd még okozati összefüggésben Mogilev-terület