OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Majláthfalva
Lásd szinonimáját Mailat
Lásd még átfogóbban Vingai járás