OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Majorlak
Lásd szinonimáját Marof
Lásd még átfogóbban Csáktornyai járás