OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Marcali járás
Lásd még átfogóbban Somogy vármegye
Lásd még részletesebben Balatonberény
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Bize
Boronka
Böhönye
Csákány
Csömend
Felsőzsitfa
Főnyed
Gadány
Hollád
Horvátkút
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Kisgomba
Libickozma
Marcali
Mesztegnyő
Nagygomba
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogyfajsz
Somogyfehéregyház
Somogysámson
Somogysimonyi
Szegerdő
Szenyér
Szőkedencs
Tapsony
Tikos
Tótszentpál
Varászló
Varjaskér
Vése
Vörs
Lásd még oksági összefüggésben Somogyszentpál
Lásd még okozati összefüggésben Fonyódi járás