OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Maros
Általános megjegyzés, magyarázat Marosfő közelében ered és Szegednél a Tiszába torkollik. Hossza körülbelül 725 km, ebből a magyar szakasz 48 km
ETO (282.243.742.1)
Lásd még általánosabban magyarországi folyóvíz
Lásd még oksági összefüggésben Tisza (folyó)
Lásd még okozati összefüggésben Aranka
Aranyos (folyó)
Görgény (patak)
Küküllő
Nyárád (folyó)
Sztrigy
Lásd még egyéb összefüggésben Déda
Gyulafehérvár
Marosfő
Marosvásárhely
Szeged