OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Maros-Torda vármegye
Forrás hun(659)gyal(630)
ETO (439.21-35Maros-Torda)
Lásd még átfogóbban Erdély 1876-1920 között
Magyarország 1876-1920 között
Magyarország 1938-1941(1944) között
Székelyföld 1876-1920 között
Lásd még részletesebben Marosi alsó járás
Marosi felső járás
Marosvásárhely
Mezőbándi járás
Nyárádszeredai járás
Régeni alsó járás
Régeni felső járás
Szászrégen
Lásd még oksági összefüggésben Maros megye
Lásd még okozati összefüggésben Marosszék
Lásd még egyéb összefüggésben Erdélyi-Mezőség
Kis-Küküllő mente
Marosszéki Szentföld
Murokország
Nyárád mente
Sóvidék