OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Marosgórós
Lásd vagylagosan Groşi
Lásd még átfogóbban Marosi járás