OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Marosvécs
Forrás hun(716-718)
Lásd szinonimáját Brâncoveneşti
Lásd még átfogóbban Felső-Maros mente
Régeni felső járás
Más értelemben lásd Vécs