OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Matlárháza
Lásd szinonimáját Tatranské Matliare
Lásd még átfogóbban Késmárki járás
Lásd még oksági összefüggésben Magastátra