OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Meleg-Szamos
Általános megjegyzés, magyarázat A Csigla északi lábánál eredő, Gyalunál Kis-Szamos néven folytatódó kisvízfolyás
Lásd még általánosabban erdélyi és temesközi vízfolyás
Lásd még oksági összefüggésben Kis-Szamos
Lásd még egyéb összefüggésben Gyalu
Jósikafalva
Melegszamos