OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Mezőség
Forrás kf(145-147)
Lásd vagy Bihari-Mezőség
Borsodi-Mezőség
Erdélyi-Mezőség
Moldvai-Mezőség