OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Mocsár (Zemplén)
Lásd szinonimáját Močarany
Lásd még átfogóbban Nagymihályi járás
Más értelemben lásd Alsómocsár
Kövesmocsár
Magyarmocsár
Oroszmocsár
Tenkemocsár