OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Mocsi járás
Lásd még átfogóbban Kolozs vármegye
Lásd még részletesebben Aranykút
Báré
Berkenyes
Botháza
Dombokfalva
Gyulatelke
Kályánivám
Kisbogács
Kiskályán
Kötelend
Légen
Magyarfráta
Magyarkályán
Magyarpalatka
Magyarpete
Magyarszovát
Marokháza
Mezőgyéres
Mezőkeszü
Mezőőr
Mezőszava
Mezőszopor
Mocs
Omboztelke
Tormásdűlő
Tótháza
Vajdakamarás
Visa