OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Modrus-Fiume vármegye
ETO (439.24-35Modrus-Fiume)
Lásd még átfogóbban Horvát-Szlavónország
Lásd még részletesebben Bukkari
Cirkvenicai járás
Delnicei járás
Čabari járás
Ogulini járás
Sušaki járás
Szluini járás
Vinodol (táj)
Vojnići járás
Vrbovskói járás
Lásd még egyéb összefüggésben Fiume