OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Moldva
Általános megjegyzés, magyarázat A Kárpátok és a Prut közötti országrész Romániában. Történelmileg a mai Moldovával (Besszarábia) együtt a 14-17. században alkotott egy fejedelemséget
Használati megjegyzés Moldva (és Moldova) térben és időben átfogó tárgyalása (pl. történelme) esetén is használandó
Forrás gyal(649)
ETO (498.3)
94(498)
Lásd még Moldva török uralom alatt
Románia török uralom alatt
Lásd még részletesebben Bákó megye
Botosány megye
Csángóföld
Délnyugat-Moldva
Jászvásár megye
Milkódi Egyházmegye
Moldova-Szeret-völgyfolyosó
moldvai csángók
Moldvai-hátság
Moldvai-Mezőség
Neamt megye
Szucsáva megye
Vaszló megye
Vráncsa megye
Lásd még oksági összefüggésben Románia
Lásd még egyéb összefüggésben Bukovina
Dnyeszterfehérvár
Erdély
Moldova
Román-Alföld