OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Moldvai-hátság
Lásd szinonimáját Podişul Moldovei
Lásd még általánosabban Kelet-európai-hátság
Lásd még átfogóbban Moldva
Lásd még részletesebben Covorlui-halomvidék
Falcsi-dombvidék
Moldvai-központi fennsík
Szucsávai-dombvidék
Tutovai-dombvidék
Lásd még egyéb összefüggésben Kárpát-medence
Moldova
Moldova-Szeret-völgyfolyosó