OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Mosel
Lásd még általánosabban nyugat-európai folyó
Lásd még oksági összefüggésben Rajna
Lásd még egyéb összefüggésben német folyó