OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Murabeszterce
Lásd szinonimáját Bistrica (Murabeszterce)
Más értelemben lásd Beszterce