OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Murafüred
Lásd szinonimáját Gibina
Lásd vagylagosan Füred
Lásd még átfogóbban Csáktornyai járás