OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Muraköz megye
Lásd szinonimáját Međimurska županija
Lásd még átfogóbban Horvátország
Lásd még részletesebben Alsódomború
Alsóferencfalva
Bocskaihegy
Csáktornya
Damása
Dékánfalva
Drávacsány
Édeskút
Felsőmihályfalva
Kismihályfalva
Kotor
Ligetvár
Murasiklós
Muraszerdahely
Muraszilvágy
Nyíresfalva
Vashegy (Zala)
Zrínyifalva
Lásd még egyéb összefüggésben Muraköz