OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Muraköz
Forrás gyal(652)kf(149-150)
Lásd még átfogóbban Dráva-Mura-dombvidék
Horvátország
Muravidék
Lásd még részletesebben Csáktornyai járás
Muraközi-dombság
Muraközi-sík
Perlaki járás
Lásd még egyéb összefüggésben Mura
Muraköz megye
Újzrínyivár
Zala vármegye