OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Murasiklós
Lásd szinonimáját Vratišinec
Lásd még átfogóbban Csáktornyai járás
Muraköz megye
Más értelemben lásd Siklós