OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Muraszerdahely
Lásd szinonimáját Mursko Središče
Lásd vagylagosan Szerdahely
Lásd még átfogóbban Csáktornyai járás
Muraköz megye
Lásd még egyéb összefüggésben Lapány