OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Muraszombati járás
Lásd még átfogóbban Vas vármegye
Lásd még részletesebben Alsócsalogány
Alsójánosfa
Alsómarác
Alsószentbenedek
Andorháza
Andorhegy
Barkóc
Battyánd
Battyánfalva
Berkeháza
Bírószék
Bodóhegy
Bokrács
Borháza
Borhida
Borostyán (település)
Búzahely
Csekefa
Csendlak
Dióslak
Dombalja
Falud
Felsőcsalogány
Felsőlendva
Felsőszentbenedek
Ferenclak
Gedőudvar
Gerőháza
Gesztenyés
Gödörháza
Görhegy
Gyanafa
Halmosfő
Határfalva
Hegyszoros (település)
Ivánfalva
Jegenyés
Károlyfa
Kerkaszabadhegy
Királyszék
Kisfalu
Kismálnás
Kismáriahavas
Kisszerdahely
Kisszombat
Korong
Kosárháza
Kőhida
Kölesvölgy
Kuzma
Lakháza
Lehomér
Lendvakirályfa
Lendvakislak
Lendvanemesd
Lukácsfa
Magyarszombatfa
Márkusháza
Mártonhely
Mátyásdomb (Vas)
Mezővár
Mottolyád
Muracsermely
Murafüzes
Murahalmos
Murapetróc
Muraszentes
Muraszombat
Muravárhely
Musznya
Nádorfa
Nagytótlak
Ottóháza
Őrfalu
Pálhegy
Pálmafa
Pártosfalva
Perestó
Péterhegy
Petőfa
Radófa
Rátkalak
Rétállás
Rónafő
Salamon
Sándorvölgy
Seregháza
Sűrűház
Szarvaslak
Szécsényfa
Szécsénykút
Szentbibor
Szentsebestyén
Tiborfa
Tótkeresztúr
Újkökényes
Újtölgyes
Úrdomb
Úriszék
Vashidegkút
Vaskorpád
Vaskovácsi
Vaslak
Vasnyíres
Vaspolony
Vasvecsés
Véghely
Velemér
Vidorlak
Vízlendva
Völgyes (Vas)
Völgyköz
Zoltánháza
Zsidahegy
Lásd még egyéb összefüggésben Pomurska