OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Négyfalu
Forrás gyal(510)kf(116)
Lásd még átfogóbban Hétfalu
Lásd még részletesebben Bácsfalu
Csernátfalu
Hosszúfalu
Türkös
Lásd még egyéb összefüggésben hétfalusi csángók