OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Németcsencs
Lásd szinonimáját Deutsch Tschantschendorf
Lásd még átfogóbban Németújvári járás