OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Némethidegkút
Lásd szinonimáját Deutsch Kaltenbrunn
Lásd vagylagosan Kaltenbrunn (Magyarország)
Lásd még átfogóbban Szentgotthárdi járás
Más értelemben lásd Hidegkút