OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Nagy-Küküllő vármegye
Forrás hun(659)gyal(663)
ETO (439.21-35Nagy-Küküllő)
Lásd még átfogóbban Erdély 1876-1920 között
Magyarország 1876-1920 között
Lásd még részletesebben Kőhalmi járás
Medgyes
Medgyesi járás
Nagysinki járás
Segesvár
Segesvári járás
Szentágotai járás
Lásd még okozati összefüggésben Felső-Fehér vármegye
Küküllő vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben Dél-Erdély
Nagysink szék