OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Nagy-Küküllő
Lásd még általánosabban erdélyi és temesközi vízfolyás
Lásd még átfogóbban Nagy-Küküllő völgye
Lásd még oksági összefüggésben Küküllő
Lásd még okozati összefüggésben Szikaszó
Lásd még egyéb összefüggésben Balázsfalva
Fehéregyháza
Székelykeresztúr
Székelyudvarhely
Zetelaka