OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Nagy-Szamos
Általános megjegyzés, magyarázat A Radnai-hágó nyugati oldalán eredő, Désnél a Kis-Szamossal egyesülő, onnan Szamos néven folytatódó folyó
Lásd még általánosabban erdélyi és temesközi vízfolyás
Lásd még oksági összefüggésben Szamos
Lásd még okozati összefüggésben Sajó (folyó, Nagy-Szamos)
Lásd még egyéb összefüggésben Bethlen
Dés
Nagy-Szamos mente