OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Nagy-Szepes vármegye
Általános megjegyzés, magyarázat 1803-ig önálló közigazgatási egység volt a Szepességben
Forrás gyal(792-793)
Lásd szinonimáját Nagy vármegye
Provincia saxonum de Scepus
Sedes Inferior com scep
Lásd még átfogóbban Szepesség
Lásd még részletesebben szepesi bányaváros
szepesi város
Lásd még oksági összefüggésben Szepes vármegye