OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Nagybecskereki járás
Lásd még átfogóbban Torontál vármegye
Lásd még részletesebben Alsóaradi
Alsóelemér
Bégafő
Bégaszentgyörgy
Bótos
Écska
Elemér
Ernőháza
Felsőaradi
Felsőelemér
Felsőmuzslya
Jankahíd
Katalinfalva
Kistárnok
Lázárföld
Lukácsfalva
Magyarszentmihály
Nagyerzsébetlak
Nagytárnok
Nagyvida
Óécska
Orlód
Perlasz
Rezsőháza
Szőlősudvarnok
Törzsudvarnok
Zsigmondfalva