OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Nagybiccsei járás
Lásd még átfogóbban Trencsén vármegye
Lásd még részletesebben Fűrészfalu
Hegyeshely
Kisbiccse
Kolaróc
Köblös
Legelővölgy
Nagybiccse
Nagyróna
Nemeskutas
Trencsénhosszúmező
Trencsénkutas
Trencsénmakó
Trencsénpéteri
Trencsénselmec
Vágagyagos
Visszhang (Trencsén)